Jääpurikate eemaldus

Heitliku ilma tagajärjel, kui pidevalt vahelduvad sulailm ja külma kraadid, on jääpurikad kerged tekkima. Tekkinud jääpurikad on raskuseks katusele ja vihmaveerennidele ning ohuks nende alt läbiliiklevatele autodele ja jalakäiatele. Majaomanikud on kohustatud ohtlikud jääpurikad katuselt eemaldama. Siinkohal tuleme appi meie.

OÜ RAN Transpordil on aastatepikkune kogemus jääpurikate eemaldus valdkonnas. Jääpurikate eemaldus nõuab teenusepakkujalt tähelepanelikkust ja hoolsust, sest Teie vara (katused, veerennid, alused) on hooletu tööga kerge lõhkuda. Tänaval  tuleb tagada vastavalt seadustele tööohutusnõuded. Tööde teostamisel lähtume kvaliteedist  ja tagame Teie vara korrashoiu ja ohutuse objektil. 

Töid teostame professionaalsete vahenditega.

Tutvuga hinnakirja ja tingimustega siit

Küsi pakkumist tel +372 52 60 954 või email info@rantransport.ee